www.bip.koronowo.pl | www.mgok.koronowo.pl | www.mgops.koronowo.pl| www.bibliotekakoronowo.pl

dzisiaj jest: 19 sierpnia 2019 r. imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
kamera on-line galeria zdjęć ksiega gosci programy pomocowe BIP
logo
Strona Główna - informator - Programy Pomocowe - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
Wersja polska English version Deutsche Version La versione italiana
informator
Serwis informacyjny
Kurier Ratuszowy
Historia
Sport
Zdrowie
Edukacja
Komunikacja
Pomoc społeczna
Programy Pomocowe
Inne informacje
GMINA OTWARTA NA FUNDUSZE STRUKTURALNE
Projekty gminy zrealizowane w ramach ZPORR-u
Projekty gminy zrealizowane w ramach SPO Rolnictwo
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
Informator budżetowy
Ważne telefony
Adresy stron internetowych
Stowarzyszenia
Elektroniczna skrzynka podawcza
System Zarządzania - ISO
Strategia Promocji Gminy Koronowo
Bezpieczeństwo w Gminie Koronowo
Harmonogram wywozu odpadów
 

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Koronowie
tel. 52 3826 400
fax: 52 3826 401
sekretariat@um.koronowo.pl
więcej >>
 
sisms
baner akieta
rewitalizacja
Zalew Koronowski
sk
Trzy Doliny
Interwencja Kryzysowa
MIKROPORADY
Paszport Turystyczny
.:: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koronowa na lata 2009-2015 uchwalony (14.05.10)

Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta Koronowa  na lata 2009 - 2015 uchwalą Rady Miejskiej w Koronowie nr XLVI/511/10 z dnia 24 lutego 2010 został przyjęty do realizacji i stanowi dokument programowy. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 marca 2010 r. dokument uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Pobierz

   
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koronowa na lata 2009-2015 (03.08.09)

W związku z zakończeniem prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koronowa na lata 2009-2015, zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Koronowo o czynny udział w jego ocenie.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koronowana lata 2009-2015 jest do pobrania ze strony internetowej ponadto dostępny również będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 1 pok. Nr 7.

Uwagi i zmiany do w/w dokumentu należy zgłosić na stosownym formularzu do 31 sierpnia 2009 r.

 

Pobierz:

   
Propozycje przedsięwzięć. (18.02.09)

Urząd Miejski informuje, iż w związku z końcowymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Koronowa, który jest niezbędny do ubiegania się przez podmioty z terenu miasta Koronowa o dotację unijne z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, istnieje możliwość zgłaszania propozycji przedsięwzięć (projektów) w celu ujęcia ich do dokumentu. Projekty powinny być zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów pomocy w ramach działania tj.  organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, instytucje kultury, administracja rządowa, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zakłady opieki zdrowotnej, pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa. Umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji otwiera drogę do samodzielnych starań o pozyskanie dotacji z UE w ramach w/w programu.

  więcej strzalka  
Spotkanie nt. rewitalizacji Koronowa (10.09.08)
Spotkanie nt. rewitalizacji Koronowa

W dniu 9 września br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie, odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematyce rewitalizacji Koronowa. Spotkanie zorganizowane było wspólnie przez Pracownię Rewitalizacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Urząd Miejski w Koronowie, w ramach konsultacji społecznych opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koronowa. Podczas prezentacji przygotowanej przez ekspertów w dziedzinie rewitalizacji, szczegółowo omówiono istotę procesów rewitalizacyjnych, przybliżono tematykę finansowania przemian rewitalizacyjnych w miastach oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji. Dyskutowano również na temat problemów Koronowa, które mogłyby zostać rozwiązane w ramach działań rewitalizacyjnych.

W najbliższym czasie organizatorzy przewidują kolejne spotkania poświęcone tematyce rewitalizacji.

   
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji podczas Dożynek Wojewódzkich (25.08.08)


Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji podczas Dożynek Wojewódzkich

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI (07.07.08)

               
              
   
kalendarz imprez
 

Komunikaty GCZK

  • Ostrzeżenie Publiczne ozdobnik
    (dodano: 16.09.14)

    Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie informuje, iż na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca ujawnienia podczas kontroli w zakładzie w miejscowości Bystrzyca 500 butelek alkoholu o nazwie ABSINTH. Alkohol ten w swoim skladzie zawierał niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży. Proszę niezwłocznie informować GCZK o ujawnieniu powyższego alkoholu.

  • Spis Firm zajmujących się usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych ozdobnik
    (dodano: 11.06.14)

    źródło obrazu: http://www.townandcountrypc.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/pic-of-wasp.jpg

Czy wiesz jak spotkać się
z Burmistrzem Koronowa?

Burmistrz Koronowa wraz ze swoim zastępcą przyjmują mieszkańców w każdy wtorek od godziny 10:00 do 17:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Koronowie (ul. Plac Zwycięstwa 1).
Osoby, które chcą się zapisać na spotkanie mogą to zrobic osobiście, telefonicznie
(tel. 052 3826-410) lub za pomocą
poczty elektronicznej (sekretariat@um.koronowo.pl).
wirtualny spacer
6latki do szkoły
logo lotniska
logo lotniska
Wykonanie serwisu: Szałkowski Michał .::. Copyright: Gmina Koronowo